Profil inštruktora

marek_polak_pdr_spearInštruktor Marek Polák mal prvé skúsenosti s bojovými umeniami už v roku 1989. Neskôr objavil čaro japonských bojových umení a stál pri rozbehu a zveľaďovaní Kendo klubu Košice. Postupne sa jeho záujem o hlbšie štúdium a tréning bojových umení a sebaobrany presmeroval na aikidó, a v roku 1993 založil spolu s ďalšími nadšencami, prvý aikido klub v Košiciach a jeden z prvých aikido klubov na Slovensku – Aikido Dojo Košice, ktorý funguje dodnes. Celý tento čas zbieral skúsenosti a vedomosti u zahraničných učiteľov a inštruktorov svetových formátov (sensei Tamura, Benedetti, Steger, Kemler, Stevens, Ogurcak ) a stal sa držiteľom 3.Danu v aikidó a titulu fuku šidoin. Paralelne viedol aj vlastné semináre sebaobrany zamerané na bežných ľudí a ich bezpečie ako aj na profesne zameranú sebaobranu. Postupne sa jeho profesionálny záujem presunul do roviny sebaobrany, situačnej pozornosti a bezpečia, preto postupne rozširoval svoje skúsenosti, vedomosti a absolvoval ďalšie certifikované výcviky v Izraelskej bojovej streľbe (ICS – Defense Tactics/Zahal, basic, advance), Kurzu starostlivosti o zranených v taktickom prostredí TECC (Czech Association of Combat Medics) a ďalšie.

V roku 2014 sa stal certifikovaným inštruktorom Personal Defense Readiness (Blauer Tactical Systems, USA/UK), ktorý doteraz aj vyučuje. Stal sa súčasťou celosvetového tímu niekoľkých sto inštruktorov tohto sytému, ktorý je rozšírený po celom svete a je aj súčasťou výcviku mnohých ozbrojených zložiek. Účasť v tomto medzinárodnom tíme inštruktorov prináša neustále výzvy, zlepšovať sa a prehlbovať svoje zručnosti a znalosti. Je aj akreditovaným cvičiteľom sebaobrany II. triedy.

Neustále sa zdokonaľuje, prehlbuje svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti, pomáha svojim priateľom, klientom a žiakom, žiť bezpečnejší život a snaží sa prispievať aj k tomu aby svet bol aspoň o trochu bezpečnejším miestom.